Analýza konkurenceschopnosti produktu Whisky Gold Cock v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti produktu Whisky Gold Cock v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dobeš, Kamil
dc.contributor.author Mačková, Tereza
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:21Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:21Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29400
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti produktu Whisky Gold Cock v České Republice. Bakalářská práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části byly popsány poznatky získané z odborné literatury zaměřené na konkurenci, marketingový výzkum, SWOT analýzu, BCG matici a na marketingový mix. Praktická část byla zaměřena na analýzu konkurence na českém trhu, dále byly sbírány, zpracovány a vyhodnoceny údaje získané dotazníkovým šetřením. V závěru práce byla firmě navrhnuta doporučení, která by měla vést ke zvýšení znalosti značky a prodejů.
dc.format 66 s. (11 631 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Konkurenceschopnost cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject BCG matice cs
dc.subject Competitivness en
dc.subject marketing research en
dc.subject marketing en
dc.subject mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject BCG matrix en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti produktu Whisky Gold Cock v České republice
dc.title.alternative Competitive Analysis of the Product Whisky Gold Cock in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sasínková, Martina
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis is to analyse the competitiveness of the product Whisky Gold Cock in the Czech Republic. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part provides in- formation obtained from literary sources dealing with competitiveness, marketing analysis, SWOT analysis, BCG matrix and marketing mix. The practical part focuses on competitive analysis of the Czech market. Data acquired through survey were analysed and evaluated. At the conclusion, recommendations, that could enhance the brand awareness and increase sales, are presented.
dc.description.department Ústav ekonomie
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35431
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
mačková_2014_dp.pdf 2.819Mb PDF View/Open
mačková_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
mačková_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account