Managing a Family Business in the Czech Republic

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Managing a Family Business in the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Culík, Tomáš
dc.contributor.author Mašláň, Zbyněk
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:24Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:24Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29409
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení rodinných podniku v České republice. Tato forma podnikání je v porovnání s jinými poměrně specifická a proto bylo nezbytné se na tyto specifika důkladněji zaměřit a to především na to nejdůležitější, kterým je propojení rodiny a podnikání. Teoretická část popisuje charakteristické rysy, typické pro toto podnikání. Vzhledem k tomu, že stále neexistuje žádná ustálená definice tohoto podnikání, jsou zde uvedeny tři možné definice, z nich každá pohlíží na rodinné podniky z jiného úhlu pohledu. Poměrně obsáhlá část je také věnována historii a vývoji rodinných firem. Déle jsou zde zahrnuty kapitoly o významu tohoto podnikání v České republice. Teoretická část se také zaměřuje na význam rodiny a její vliv na chod firmy. Poslední kapitola teoretické části se zabývá managementem rodinných firem. Praktická část je pojata formou dotazníkového šetření. Dotazník vytvořený za tímto účelem byl rozeslán majitelům rodinných firem z různých regionů České republiky. Na základě výsledků těchto dotazníků byly vytvořeny grafy znázorňující jednotlivé odpovědi od respondentů. Na konci praktické části jsou výsledky mého výzkumu shrnuty a zhodnoceny. Je zde také doporučení do budoucna.
dc.format 65s. (77 486 znaků)
dc.language.iso de
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodinný podnik cs
dc.subject rodinné podnikání cs
dc.subject management cs
dc.subject rodinní příslušníci cs
dc.subject rodinné vztahy cs
dc.subject majitel cs
dc.subject manažer cs
dc.subject family business en
dc.subject family undertaking en
dc.subject management en
dc.subject family members en
dc.subject family relationships en
dc.subject owner en
dc.subject manager en
dc.title Managing a Family Business in the Czech Republic
dc.title.alternative Managing a Family Business in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Papadaki, Šárka
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with management of family business in the Czech Republic. As this form of business is relatively specific in comparison to others, it was necessary to focused on these specifics, especially on its most significant attribute which is the connection of family and business. The theoretical part describes characteristics features of this entrepreneurship. With respect to the fact, that there is no any fixed definition of such business, it includes three possible definitions, each of these definitions describes family undertaking from different point of view. Relatively extensive part is also devoted to history and development of family companies. In addition to that there are chapter concerning importance of such business in the Czech Republic. The theoretical part is also focused on the importance of family and its influence on business policy. Last chapter of this part deals with family business management. The analytical part is conceived in form of questionnaire survey. The questioner created for the purpose of this bachelor's thesis was sent directly to family business owners from various regions of the Czech Republic. On bases of results from questionnaires, there were created charts, illustrating all the answers from my respondents. At the end of this analytical part, there is a conclusion and evaluation of my research. There is also recommendation for the future.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 35443
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
mašláň_2013_dp.pdf 1.853Mb PDF View/Open
mašláň_2013_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
mašláň_2013_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account