Specifické poruchy chování a učení (případová studie)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Specifické poruchy chování a učení (případová studie)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Přinosilová, Dagmar
dc.contributor.author Vdolečková, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:27Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:27Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29419
dc.description.abstract Tato práce se zabývá specifickými poruchami učení a chování, jejich příčinami a projevy. Teoretická část je úvahou nad jednotlivými poruchami učení a chování ve spojitosti se školní neúspěšností jedince. Závěrečná práce je i pojednáním o edukaci dětí s těmito poruchami, o jejich postavení a výchově v rodině a způsobu vzdělávání. Praktickou částí je případová studie zaměřená na jedince se specifickou poruchou učení a chování. Na tomto jedinci jsou ověřeny teoretické poznatky vztahující se k této problematice. Dále je zjišťováno, zda jsou veškeré teoretické poznatky uplatňovány a prohlubovány v praxi.
dc.format 71 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject specifické poruchy učení a chování cs
dc.subject předpona DYS cs
dc.subject lehká mozková dysfunkce LMD cs
dc.subject edukace cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject případová studie cs
dc.subject specific learning and behavior disorders en
dc.subject the DYS prefix en
dc.subject light brain dysfunction en
dc.subject education en
dc.subject upbringing en
dc.subject case study en
dc.title Specifické poruchy chování a učení (případová studie)
dc.title.alternative Specific learning disabilities and behaviour (case study)
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dalajka, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The present thesis deals with specific learning and behaviour disorders, their causes and symptoms. The theoretical part focuses on the different disorders in relation to the individual´s school failure.The concluding part of the work also deals with the education of the children suffering from these disorders, with their family position and upbringing. The practical part then presents a case study of an individual with a specific learning and behaviour disorder. The theoretical approaches in this field are thus tested. This part of the work also verifies the application of the theory in practice.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35456
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
vdolečková_2013_dp.pdf 2.249Mb PDF View/Open
vdolečková_2013_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
vdolečková_2013_op.doc 18.35Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account