"Jak klienti terénního programu pro uživatele návykových látek vnímají pracovníky programu"

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

"Jak klienti terénního programu pro uživatele návykových látek vnímají pracovníky programu"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dalajka, Jiří
dc.contributor.author Vejrostová, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:30Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:30Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29426
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je vnímání pracovníka klientem v terénních programech s uživateli návykových látek. Cílem této práce je zodpovědět otázku: "Jak klienti terénních programů vnímají pracovníky této služby?" Text práce je rozdělen do dvou hlavních částí. Teoretická část se zabývá terénní sociální prací s uživateli návykových látek, Společností Podané ruce o.p.s., v rámci které byl výzkum prováděn, a sociálním vnímáním. Tyto teoretické koncepty byly nezbytné pro vysvětlení základních pojmů uváděných v hlavní výzkumné otázce. V praktické části se zaměřuji na metodologii a analýzu výzkumu. Objasňuji zde výběr výzkumné strategie, přináším informace o technice sběru dat a popisuji postup realizace výzkumného šetření. Dále jsou uvedeny analyzované a interpretované informace dle dílčích výzkumných otázek.
dc.format 60 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vztah cs
dc.subject vnímání cs
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject terénní sociální práce cs
dc.subject klient cs
dc.subject důvěra cs
dc.subject relationship en
dc.subject perception en
dc.subject drug addiction en
dc.subject outreach program en
dc.subject client en
dc.subject trust en
dc.title "Jak klienti terénního programu pro uživatele návykových látek vnímají pracovníky programu"
dc.title.alternative "How Clients of Outreach Programs for Drug Users Perceive Workers of this Service"
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ocetková, Irena
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated Main theme of thesis is client's perception of workers at outreach programs. Main goal of this work is to answer this question: "How do clients of outreach programs perceive workers of this service?" The work (thesis) is divided into two main parts. Theoretical part deals with outreach social work with drug users, organization Společnost Podané ruce o.p.s., where the research was accomplished, and social perception. These theroretical concepts are necessary to explain basic terms of main research question. Practical part focuses on methodology and analysis. Methodical part shows up choosing of research strategy, brings information about technology of data acquisition and describes realization of the research step by step. In analytical part there are informations analyzed and interpreted due to partial reasearch questions.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35467
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
vejrostová_2013_dp.pdf 1.753Mb PDF View/Open
vejrostová_2013_vp.doc 17.17Kb Microsoft Word View/Open
vejrostová_2013_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account