Monoacylglyceroly jako antimikrobiální přísady v kosmetických přípravcích

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Monoacylglyceroly jako antimikrobiální přísady v kosmetických přípravcích

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Monoacylglyceroly jako antimikrobiální přísady v kosmetických přípravcích
Autor: Fridrichová, Martina
Vedoucí: Hauerlandová, Iva
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na antimikrobní účinky netradičních antimikro-biálních přísad v kosmetických prostředcích. Jako netradiční antimikrobní přísady byly studovány monoacylglyceroly, konkrétně MAG kyseliny kaprinové (MAGC10:0), MAG kyseliny undekanové (MAGC11:0) a MAG kyseliny laurové (MAGC12:0). Pro srovnání byly testovány také dvě běţně pouţívané syntetické konzervační látky, methylparaben a propyl-paraben. Ke stanovení účinnosti konzervace slouţil 28 denní zátěţový test, a jako doplňu-jící metoda také měření optické denzity. Indikátorové mikroorganizmy představovaly gramnegativní bakterie Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a grampozitivní bakte-rie Staphylococcus aureus subsp. aureus. Z monoacylglycerolů vykazovaly nejlepší antimikrobní účinky MAG kyseliny undekanové (MAGC11:0) a MAG kyseliny laurové (MAGC12:0). Parabeny měli obecně lepší antimikrobi-ální účinky neţ monoacylglyceroly.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29449
Datum: 2014-02-10
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
Studijní obor: Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 35503


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
fridrichová_2014_dp.pdf 2.702Mb PDF Zobrazit/otevřít
fridrichová_2014_vp.pdf 219.4Kb PDF Zobrazit/otevřít
fridrichová_2014_op.pdf 161.7Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet