Eutanazie nebo paliativní péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Eutanazie nebo paliativní péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Audy, Renata
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:38Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:38Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29454
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na aktuální etické téma současnosti. Zabývá se základními pojmy týkající se eutanazie a paliativní péče, jejich správnými definicemi. Podává informace o historii a etickém aspektu této problematiky a rozebírá právní pohled v naší republice i v zahraničí. V praktické části bakalářské práce je uveden dotazníkový průzkum, který nastiňuje postoj veřejnosti k problematice.
dc.format 63 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Eutanazie cs
dc.subject asistovaná sebevražda cs
dc.subject paliativní medicína cs
dc.subject hospic cs
dc.subject historie cs
dc.subject právo cs
dc.subject etika cs
dc.subject Euthanasia en
dc.subject assisted suicide en
dc.subject palliative medicine en
dc.subject hospice en
dc.subject history en
dc.subject law en
dc.subject ethics en
dc.title Eutanazie nebo paliativní péče
dc.title.alternative Euthanasia vs. Palliative Care
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on current ethical issue currently. It deals with the basic concepts related to euthanasia and palliative care, with their correct definitions. Provides information about the history and ethical aspects of this issue and discusses the legal view in our country and abroad. In the practical part of the thesis is given a questionnaire survey that outlines the public's attitude to the issue.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35508
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
audy_2013_dp.pdf 1.101Mb PDF View/Open
audy_2013_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
audy_2013_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account