Projekty chráněné bydlení a sociální rehabilitace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekty chráněné bydlení a sociální rehabilitace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Daňhelová, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:43Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:43Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29475
dc.description.abstract Základní problematikou bakalářské práce je život osob vyžadujících odbornou pomoc, a to v oblastech sociální péče i zdravotní ošetřovatelské a pečovatelské služby. Teoretická část se zaměřuje na historický vývoj charitních služeb ve světě i u nás. Jmenuje a popisuje jednotlivé sociální služby, včetně jejich legislativního vymezení. Představuje Charitu ČR. Praktická část se věnuje dvěma projektům: chráněnému bydlení a sociální rehabilitaci. Zkoumá jmenované služby v prostředí, kde probíhají. Popisuje jejich funkce, činnosti a účinek. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní metoda. Bakalářská práce předkládá případovou studii, jejíž součástí jsou kazuistiky uživatelů služeb sledovaných projektů.
dc.format 64 s. (84 456 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální služby cs
dc.subject osoba s mentálním postižením cs
dc.subject charita cs
dc.subject chráněné bydlení cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject sociální rehabilitace cs
dc.subject Social services en
dc.subject person with mental handicap en
dc.subject charity en
dc.subject sheltered housing en
dc.subject fellowship en
dc.subject social rehabilitation en
dc.title Projekty chráněné bydlení a sociální rehabilitace
dc.title.alternative Projects of Sheltered Housing and Social Rehabilitation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bártová, Miloslava
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The basic issue of my bachelor´s thesis is description of life of people in need of assistance in areas of social welfare and health care and health services. The theoretical part is focused on the historical development of charitable services in the world and in our country. I classify and describe the social services, including legislative definition of them. I introduce Charita ČR in this part. The practical part is concentrated on social rehabilitation and sheltered housing. I do the research on these services in environment where they progress. I describe their functions, activities and effect. I have chosen a qualitative method for this project. Bachelor thesis presents a case study, which includes casuistry of users of services of the monitored projects.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35536
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
daňhelová_2013_dp.pdf 1.345Mb PDF View/Open
daňhelová_2013_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
daňhelová_2013_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account