Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY
Autor: Kűchlerová, Marie
Vedoucí: Kolářová, Eva
Abstrakt: Jak už napovídá samotný název bakalářské práce, bylo jejím cílem navrhnout řešení evidence dlouhodobého majetku s využitím informačního systému MBS Navision ve společnosti XY. V teoretické části bakalářské práce je popisován pojem dlouhodobý majetek v celé jeho šíři, a to z pohledu jak daňového tak účetního. To znamená, jsou objasněny vý-znamy takových pojmů, jako je dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný nebo neodpisovaný, dále pojmy zařazení majetku, jeho zhodnocení, vyřazení či odpis. V úvodu praktické části je představena společnost XY, její základní charakteristiky a je zde provedeno její ekonomické zhodnocení. Následuje popis struktury současné evidence dlouhodobého majetku. Konečně poslední kapitola praktické části se zabývá analýzou a návrhem řešení evidence majetku v informačním systému.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29480
Datum: 2014-02-22
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav financí a účetnictví
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 35542


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kűchlerová_2014_dp.pdf 2.195Mb PDF Zobrazit/otevřít
kűchlerová_2014_vp.doc 126Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kűchlerová_2014_op.doc 126.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet