Výchova a vzdělávání příslušníka speciálních jednotek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výchova a vzdělávání příslušníka speciálních jednotek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Hron, David
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:45Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29481
dc.description.abstract Bakalářská práce se v první řadě zabývá výběrem, přípravou a vzděláváním členů 601. skupiny speciálních sil. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy, nejslavnější speciální jednotky na světě, výběrové řízení a výcvik nových vojáků přijatých k 601. skupině speciálních sil. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření a jsou v ní stanoveny cíle výzkumu, metody a hypotézy. Dále je popsáno prostředí, ve kterém výzkum probíhal, a způsob výběru respondentů. V neposlední řadě jsou graficky a slovním rozborem prezentovány výsledky tohoto výzkumu. Výsledkem bakalářské práce by měla být praktická doporučení a návrhy pro velitele.
dc.format 56 s. (76 027 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Armáda České republiky cs
dc.subject voják z povolání cs
dc.subject speciální jednotky cs
dc.subject výběrové řízení cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject Army of the Czech Republic en
dc.subject professional soldier en
dc.subject special forces en
dc.subject selection procedure en
dc.subject education en
dc.subject training en
dc.title Výchova a vzdělávání příslušníka speciálních jednotek
dc.title.alternative Education and Training of Special Units Members
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Man, Vlastislav
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis primarily focuses on the selection, training and education of 601 Special Forces Group members. The theoretical part describes basic concepts, the most famous special forces units of the world, the selection process and training of new soldiers´ admitted to the 601 Special Forces Group. The practical part deals with an exploratory research. First the research objectives, methods and hypotheses are set, then the enviroment is described in which the research was conducted as well as the method of how the respondents were selected. Finally te results of the research are presented in the graphical and verbal form. The outcome of the bachelor thesis should be some practical recommendations and suggestions for the commander.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35543
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
hron_2013_dp.pdf 30.82Mb PDF View/Open
hron_2013_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
hron_2013_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account