Služby sociální péče pro seniory ve Znojmě a okolí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Služby sociální péče pro seniory ve Znojmě a okolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Hussová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:45Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29482
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na fenomén stárnutí populace a vymezuje pojmy spojené s touto problematikou. Charakterizuje a definuje pojmy stárnutí a stáří, projevy stárnutí a periodizací stáří. Souhrnně popisuje historický vývoj péče o seniory ve světě a u nás, osvětluje pojmy ageismus a stereotypy spojené se stářím. Dále se práce zaměřuje na možnost využití sociálních služeb pro seniory, charakterizuje způsob poskytování sociálních služeb v České republice. Prezentuje nabídku sociálních služeb pro seniory ve Znojmě a okolí. V této práci je také zmíněna problematika příspěvku na péči a možnost jeho využití.
dc.format 82 S.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject periodizace stáří cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject ageismus cs
dc.subject příspěvek na péči cs
dc.subject age en
dc.subject ageing en
dc.subject age periodization en
dc.subject social welfare services en
dc.subject subsidy for care en
dc.title Služby sociální péče pro seniory ve Znojmě a okolí
dc.title.alternative Social Care Services for Seniors in Znojmo and Surroundings
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bártová, Miloslava
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on phenomena of populace ageing and defines terms associated with these points of issues. The terms dealing with ageing, age, ageing symptoms and age periodization are both characterized and defined. It describes historic development of the seniors´ care abroad as well as in the Czech Republic, illuminates the terms of ageism and stereotypes linked to age. Further, the work is aimed to a possibility of application the social welfare services for seniors and characterized a way of social welfare services providing in the Czech Republic. It presents an offer of the social welfare services for seniors in Znojmo and its surroundings. Subsidies for the care and possibilities of its using are discussed in this thesis too.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35544
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
hussová_2013_dp.pdf 1.546Mb PDF View/Open
hussová_2013_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
hussová_2013_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account