Péče o seniory žijící v domácím prostředí a funkce sociálních služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Péče o seniory žijící v domácím prostředí a funkce sociálních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Jurisová, Radmila
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:47Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:47Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29486
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá seniory žijícími v domácím prostředí s pomocí sociálních služeb. Teoretická část je věnována problematice stáří a stárnutí. Popisuji v ní život seniora v rodině, sociální služby a vybrané sociální zařízení. Praktická část se zaměřuje na život seniora v rodinném prostředí a v Domě s pečovatelskou službou v Židlochovicích. Zjištění spočívá v tom, zda senioři považují péči v rodině za nenahraditelnou a jak hodnotí pomoc sociálních služeb, konkrétně Pečovatelskou službu Židlochovice.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject senior cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject pečovatelská služba cs
dc.subject old age en
dc.subject aging en
dc.subject senior en
dc.subject elderly en
dc.subject quality of life en
dc.subject social services en
dc.subject care service en
dc.title Péče o seniory žijící v domácím prostředí a funkce sociálních služeb
dc.title.alternative Care for Old People Living in Home Environment and Social Services Function
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bártová, Miloslava
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated My bachelor's thesis deals with seniors living at home with help of social services. The theoretical section deals with the problems of old age and aging. I describe life of senior in family, social services and chosen social home in this part. The empirical part focuses on senior's life in family and in Home with care services in Židlochovice. Finding consist in fact if seniors consider care in family as irreplaceable and how they evaluate help of social services, namely, Care service Židlochovice.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35549
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-04


Files in this item

Files Size Format View
jurisová_2013_dp.pdf 1.552Mb PDF View/Open
jurisová_2013_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
jurisová_2013_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account