Personální management ve firemní kultuře

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Personální management ve firemní kultuře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němcová, Zuzana
dc.contributor.author Klepárníková, Renata
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:50Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:50Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29494
dc.description.abstract Pojmy firemní kultura, personální management nebo řízení lidských zdrojů jsou moderní pojmy 21. století. Ve slovníku manažerů nejsou žádnou novinkou, nový je ale význam, který se jim v rámci řízení podniku přisuzuje. Řízení lidských zdrojů a zajištění konkurenceschopnosti firmy je primárním úkolem personálního managementu. Nejedná se o nic jiného než o práci s člověkem, nejcennějším prostředkem pracovních úspěchů zaměstnavatele. Starostlivá péče o tyto zdroje posunuje personální management na jednu z nejvyšších pozic v hierarchii vedení (nejen) výrobní společnosti. Personální management je tak významným spolutvůrcem firemní kultury. Svým působením zajišťuje zaměstnavateli spokojené a motivované zaměstnance a zaměstnancům vstřícného a osvíceného zaměstnavatele.
dc.format 66 s. (90 492 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Personální management cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject strategie řízení lidských zdrojů cs
dc.subject personální procesy a činnosti cs
dc.subject pracovní pozice cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject rozvoj a vzdělávání cs
dc.subject kultura cs
dc.subject hodnoty a postoje cs
dc.subject artefakty cs
dc.subject motivace cs
dc.subject kulturní dimenze cs
dc.subject Personnel management en
dc.subject competitive ability en
dc.subject employees en
dc.subject management of human resources en
dc.subject strategy en
dc.subject personnel processes and activities en
dc.subject level jobs en
dc.subject renumeration en
dc.subject evaluation en
dc.subject development and education en
dc.subject culture en
dc.subject values and attitudes en
dc.subject artefacts en
dc.subject motivation en
dc.subject culture dimensions en
dc.title Personální management ve firemní kultuře
dc.title.alternative Personnel Management in Corporate Culture
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dalajka, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The terms like corporate culture, personnel management or management of human resources are modern terms of the twenty- first century.They are not new in the terminology of managers but they have new meaning which is given to them in the management of the firm. The management of human resources is the primary task of personnel management for the competitive ability. It refers to the work with human beings, the most valuable tool of working successes of employers. The care of these sources moves personnel management to the highest level of hierarchy of managing not only manufacturing corporation and that is why personnel management is a significant co-creator of corporate culture. By its influence it provides satisfied and stimulated employees for the employer and helpful and enlightened employers for employees.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35571
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
klepárníková_2013_dp.pdf 1.924Mb PDF View/Open
klepárníková_2013_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
klepárníková_2013_op.doc 17.71Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account