Systém vzdělávání ve společnosti RWE

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systém vzdělávání ve společnosti RWE

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Nágelová, Zdeňka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:56Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29511
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zhodnocením současného stavu vzdělávání ve společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. koučování, soft skills, hard skills. Dále pak rozpracováním návrhu a metod na zlepšení systému vzdělávání. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na vymezení základních pojmů, podnikového vzdělávání, charakteristiku RWE Zákaznické služby, s.r.o. a jejímu vzdělávacímu systému. Praktická část bakalářské práce je zpracována kvalitativním šetřením s využitím případových studií u pracovníků zákaznických center a callcentra
dc.format 51 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vzdělávání cs
dc.subject RWE Zákaznické služby cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject vzdělávání zaměstnanců cs
dc.subject posluchač cs
dc.subject call centrum cs
dc.subject zákaznické centrum cs
dc.subject Education en
dc.subject RWE Zákaznické služby en
dc.subject employees en
dc.subject adult education en
dc.subject employee education en
dc.subject listener en
dc.subject call centre en
dc.subject customer centre en
dc.title Systém vzdělávání ve společnosti RWE
dc.title.alternative System of Education in RWE Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2015-01-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on current state of education in the company RWE Zákaznické služby, s.r.o., coaching, soft skills and hard skills. Further it develops a concept and methods for improvements in education system. Theoretical part of the bachelor thesis is focused on definition of basic terms, company education, characteristics of RWE Zákaznické služby, s.r.o. and its educational system. Practical part of the bachelor thesis is created by qualitative examination with the usage of case studies of employees in customer centres and call centre.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35599
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-11-28
local.subject další vzdělávání cs
local.subject vzdělávání na pracovišti cs
local.subject continuing education en
local.subject workplace education and training en


Files in this item

Files Size Format View
nágelová_2013_dp.pdf 1.988Mb PDF View/Open
nágelová_2013_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
nágelová_2013_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account