Postavení matky samoživitelky ve společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postavení matky samoživitelky ve společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němcová, Zuzana
dc.contributor.author Nováková, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:58Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:58Z
dc.date.issued 2014-03-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29519
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou matek samoživitelek v současné společnosti. Má dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do 4 kapitol. Úvod je věnován náhledu do historie matek samoživitelek, dále jsou definovány základní pojmy úzce související s tématem, jako je matka samoživitelka a rodina. Druhá kapitola slouží k objasnění příčin vzniku sólo rodičovství. Následuje třetí kapitola, která je zaměřena na kvalitu života osamělé matky. Poslední kapitola popisuje konkrétní formy pomoci žen samoživitelek a jejich právní nároky. Empirickou část tvoří kvantitativní výzkumné šetření, jehož základem byla metoda dotazníku. Předmětem dotazníkového šetření byla snaha zjistit, jak matky samoživitelky vnímají svou situaci v dnešní moderní společnosti. Výsledky jsou vyhodnoceny a zpracovány do přehledných grafů.
dc.format 55s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dávka cs
dc.subject dítě cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject rodina cs
dc.subject samoživitelka cs
dc.subject společnost cs
dc.subject Assistance en
dc.subject family en
dc.subject child en
dc.subject single mother en
dc.subject social benefits en
dc.subject society en
dc.title Postavení matky samoživitelky ve společnosti
dc.title.alternative Status of Single Mothers in Society
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with problems of single mothers in contemporary society's. The theoretical is divided into four chapters. Foreword is a dedicated excursion into the history of single mothers. The following defines the basic concepts related to the topic, such a single mother and family. The second chapter is to clarify the causes of solo parenting. The third chapter focuses on the quality of life for single mothers. The last chapter describes specific forms of assistance to women-headed households and their legal rights. The practical part consists of quantitative research, which was based on a questionnaire method. The object of the survey was to find out how single mothers perceive their situation in today's modern society. The results are evaluated and processed into synoptic charts.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35616
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject matky samoživitelky cs
local.subject osamělé matky cs
local.subject životní podmínky cs
local.subject společenské postavení cs
local.subject právní aspekty cs
local.subject single mothers en
local.subject single mothers en
local.subject living conditions en
local.subject social status en
local.subject legal aspects en


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2014_dp.pdf 2.185Mb PDF View/Open
nováková_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
nováková_2014_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account