Sociálně patologické jednání managementu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně patologické jednání managementu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Orság, Michal
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:00Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:00Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29524
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je Sociálně patologické jednání managementu v rámci Policie České republiky. Důraz je kladen na motivaci policistů a některé projevy, které nežádoucím způsobem působí na jejich činnost i na veřejnost, což vede následně k demotivaci policistů a k nedůvěře veřejnosti v policii. Pozornost je věnována nedostatkům souvisejícím s jejich platovým ohodnocením, kariérním postupem, prací přesčas a péči o ně. Cílem práce je zhodnotit problémy s motivací policistů ze strany policejního managementu, pokusit se najít řešení a doporučení pro praxi.
dc.format 81 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociálně patologické jednání cs
dc.subject management cs
dc.subject etika a kultura manažera cs
dc.subject kodex manažera cs
dc.subject Etický kodex Policie ČR cs
dc.subject motivace cs
dc.subject platové ohodnocení cs
dc.subject kariérní postup cs
dc.subject práce přesčas cs
dc.subject socially pathological behaviour en
dc.subject mamagement en
dc.subject ethic and manager´s culture en
dc.subject manager´s codex en
dc.subject ethic codex of Czech republic´s Police en
dc.subject motivation en
dc.subject salary valuation en
dc.subject progress in career en
dc.subject overtime en
dc.title Sociálně patologické jednání managementu
dc.title.alternative Socially Pathological Behaviour of Management
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The theme of the bachelor´s thesis is Socially pathological behaviour of the management within the framework of Czech republic´s Police. The emphasize is the motivation of police officers and some expressions that have undesirable effect on their actictivy, even on public, which caused subsequently demotivation of the police officers and the scepticism of the public into the police. The attention is given to the defects connected with their salary valuation, progress in career, overtime and care about them. The aim of the thesis is to evaluate motivation problems of the police officers from the part of the police management, try to find solution and references for practise.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35622
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-29
local.subject policie cs
local.subject policejní etika cs
local.subject sociálně patologické chování cs
local.subject police en
local.subject police ethics en
local.subject socio-pathological behavior en


Files in this item

Files Size Format View
orság_2013_dp.pdf 2.749Mb PDF View/Open
orság_2013_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
orság_2013_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account