Eutanazie nebo paliativní péče

DSpace Repository

Language: English čeština 

Eutanazie nebo paliativní péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Pelánová, Leona
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:02Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:02Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29530
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na problematiku smrti a umírání z pohledu eutanazie a paliativní péče. Teoretická část se zabývá eutanazií v České republice, ve vybraných zahraničních zemích, uvádí eticko-právní názory pro a proti legalizaci. Podává přehled o historii a současnosti paliativní a hospicové péče u nás i v zahraničí. Věnuje se psychologickým aspektům smrti a umírání, prožívání nemocného a jeho blízkých, poukazuje na význam smrti v životě člověka. V praktické části jsou prostřednictvím výsledků empirického výzkumu prezentovány názory laické veřejnosti na hodnotu a smysl závěrečné fáze života.
dc.format 77 s., 3 s. přílohy
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Eutanazie cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject hospicová péče cs
dc.subject smrt cs
dc.subject umírání cs
dc.subject Euthanasia en
dc.subject palliative care en
dc.subject hospice care en
dc.subject death en
dc.subject dying en
dc.title Eutanazie nebo paliativní péče
dc.title.alternative Euthanasia or Palliative Care
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dalajka, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the issues of death and dying from the perspective of euthanasia and palliative care. The theoretical part deals with euthanasia in the Czech Republic and in selected foreign countries, according to ethical and legal opinions for and against legalization. It gives an overview of the history and present of palliative and hospice care at home and abroad. It deals with the psychological aspects of death and dying, the experience of the patient and his relatives. There are also represented results of empirical research focused on general public on the value and the meaning of the final phase of life in the practical part.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35631
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-04


Files in this item

Files Size Format View
pelánová_2013_dp.pdf 3.160Mb PDF View/Open
pelánová_2013_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
pelánová_2013_op.doc 18.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account