Firemní kultura a personální management

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Firemní kultura a personální management

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Permedla, Zdeněk
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:02Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:02Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29531
dc.description.abstract Předmětem této práce "Firemní kultura a personální management" je analýza firemní kultury vybrané společnosti a její vliv na podnikovou kulturu české firmy. V teoretické části je uveden základní přehled o problematice firemní kultury, hodnotách, normách, artefaktech, stylu vedení, zdrojích firemní kultury. Následující část se věnuje definicím personálního managementu a řízení lidských zdrojů. Základním principem těchto kapitol je rozlišení oblastí personální práce a personální politiky v prostředí firemní kultury. Praktická část mé práce se zaměřuje na ověření hypotéz vyplývajících z podmínek firemní kultury vnitřního prostředí determinující jednotlivé aspekty personální práce v závislosti na problematiku řízení lidských zdrojů, o kterou opírám svoje teoretické poznatky.
dc.format 84 s. (112 836 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Firemní kultura cs
dc.subject personální management cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject styl vedení cs
dc.subject personální optimalizace cs
dc.subject personální politika cs
dc.subject Company culture en
dc.subject personnel management en
dc.subject management of human resources en
dc.subject leading style en
dc.subject personnel optimisation en
dc.subject personnel policy en
dc.title Firemní kultura a personální management
dc.title.alternative Corporate Culture and Human Resources Management
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The issue of this work "Company Culture and Personal Management" is analysis of company culture of a selected company and its impact on company culture of a Czech firm. In theoretical section provides a basic overview listing the problems of company culture, values, norms, artefacts, leading style, sources of company culture. The following part deals with definitions of personal management and management of human resources. The basic principal of these chapters is differentiation of areas of personnel work and personnel policy in the environment of company culture. The practical section focuses on verification of hypotheses emerging from the conditions of interior company culture leading to individual aspects of personnel work dependant on the problems of management of human resources, on which I base my theoretical knowl-edge.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35633
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
permedla_2013_dp.pdf 2.147Mb PDF View/Open
permedla_2013_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
permedla_2013_op.doc 18.03Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account