Rub a líc elektronické komunikace při styku občana s úřady

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rub a líc elektronické komunikace při styku občana s úřady

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Rousová, Pavla
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:06Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:06Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29545
dc.description.abstract Bakalářská práce je směřována do oblasti elektronické komunikace občanů s orgány veřejné moci. Popisuje problematiku implementace moderních informačních technologií do veřejné správy v ČR. Zkoumá různé možnosti občanů, podnikatelských subjektů i institucí, jak spolu vzájemně elektronicky komunikovat a hodnotí spokojenost s využíváním tohoto způsobu komunikace na straně občanů i zaměstnanců státní správy. V práci je využito mých osobních zkušeností s elektronickou výměnou dat z praxe referentky městského úřadu. Cílem práce bylo zmapovat kladné i negativní stránky elektronické komunikace ve vztahu občana a úřadu. Tento záměr byl naplňován pomocí dotazníkového šetření, v němž byli osloveni občané, podnikatelé a úředníci městských úřadů v Tišnově a Kuřimi.
dc.format 59 s. (76472)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject eGovernment cs
dc.subject elektronická komunikace cs
dc.subject Czech POINT cs
dc.subject datová schránka cs
dc.subject informační systém veřejné správy cs
dc.subject elektronický podpis cs
dc.subject konverze dokumentů cs
dc.subject základní registry cs
dc.subject eGovernment en
dc.subject electronic communication en
dc.subject Czech POINT en
dc.subject data box en
dc.subject information system of public administration en
dc.subject electronic signature en
dc.subject conversion of documents en
dc.subject basic registers en
dc.title Rub a líc elektronické komunikace při styku občana s úřady
dc.title.alternative Pros and Cons of Electronic Communication between Citizen and Authorities
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of electronic communication between citizen and bodies of public administration. It describes the process of implementing modern information technologies into public administration of the Czech Republic. Various ways of electronic communication of citizen, businesses and institutions are analysed and satisfaction of both citizen and the civil servants with this means of communication is evaluated. The author of the thesis takes the advantage of her personal experience with electronic data exchange, as she works as a civil servant for the local administration. The aim of the thesis was to consider the positive and negative aspects of the electronic communication between citizen and bodies of public administration. To meet this aim, a survey was carried out, in which citizen, businesses and civil servants from town halls in Tišnov and Kuřim participated.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35653
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-11


Files in this item

Files Size Format View
rousová_2013_dp.pdf 2.585Mb PDF View/Open
rousová_2013_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
rousová_2013_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account