Šikana u školáků a možná opatření proti jejím vlivům

DSpace Repository

Language: English čeština 

Šikana u školáků a možná opatření proti jejím vlivům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němcová, Zuzana
dc.contributor.author Suchánková, Karolina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:09Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:09Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29555
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem šikanou u školáků a je zaměřena na prostředí dětského domova a základní školy. Problém šikany je v dnešní době hodně rozsáhlý a diskutovaný. V teoretické části je vymezen pojem šikany, charakterizuje její účastníky, popisuje projevy a následky šikany a v neposlední řadě také možnosti prevence. Praktická část obsahuje výsledky výzkumného šetření, které probíhalo v dětském domově a na základní škole. V této části jsou prezentovány praktické poznatky, názory a komentáře. Cílem práce je analýza výskytu šikany a aktuálních dostupných prostředků proti tomuto sociálně patologickému jevu z pohledu školního metodika prevence.
dc.format 57 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject šikana cs
dc.subject agresor cs
dc.subject oběť cs
dc.subject prevence cs
dc.subject děti cs
dc.subject škola cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject bullying en
dc.subject aggressor en
dc.subject vicktim en
dc.subject prevention en
dc.subject children en
dc.subject school en
dc.subject interview en
dc.title Šikana u školáků a možná opatření proti jejím vlivům
dc.title.alternative Bullying among School Children and Possible Measures against Its Effects
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2015-01-13
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with a bullying among the school-aged children and it is aimed at a children's home environment and the primary schools. The problem of the bullying is widely spread as well as discussed at present. The theoretical part defines the term bullying itself, characterizes its participants, describes the manifestations and the consequences of the bullying and last but not least, the possibilities of a prevention. The practical part contains the results of the survey, which has been taken in the children's home and the primary school. This part consists of the practical findings, opinions and comments. The aim of the thesis is to analyse children's attitude to the bullying and their experience with this socially pathological phenomenon and to find the current school methodologist's bullying preventive systems.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35668
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-11-28
local.subject základní školy cs
local.subject dětské domovy cs
local.subject prevence sociálně patologických jevů cs
local.subject prevence šikany cs
local.subject elementary schools en
local.subject children’s homes en
local.subject pathological social phenomena prevention en
local.subject bullying prevention en


Files in this item

Files Size Format View
suchánková_2013_dp.pdf 1.050Mb PDF View/Open
suchánková_2013_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
suchánková_2013_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account