Využití nástrojů marketingového mixu ve firmě XY pro získání nových zákazníků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití nástrojů marketingového mixu ve firmě XY pro získání nových zákazníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Vystrčilová, Vladislava
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:10Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:10Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29559
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problémem nedostatku zákazníků ve firmě XY a tím, jak by je firma mohla získat pomocí nástrojů marketingového mixu. Zkoumá současný stav užívání těchto nástrojů ve firmě XY a pomocí analýz vyvozuje několik návrhů na vyřešení nedostatku zákazníků, se kterým se firma potýká. SWOT analýza odhaluje silné a slabé stránky firmy XY a také její příležitosti, kterých může využít a hrozby, kterých se musí vyvarovat. PEST analýza zjistila, na které faktory z makrookolí by se měla firma zaměřit. Porterova analýza pěti sil objevila velké množství současných konkurentů firmy. Z výsledků těchto analýz bylo navrženo několik řešení a k nim byla provedena časová, nákladová a riziková analýza.
dc.format 77
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterova analýza pěti sil cs
dc.subject marketing en
dc.subject services marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter's five forces analysis en
dc.title Využití nástrojů marketingového mixu ve firmě XY pro získání nových zákazníků
dc.title.alternative The Use of Marketing Mix in the Company XY for the Acquisition of New Customers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the problem of the lack of customers in a company XY, further off, it explores possible ways of gaining customers with the help of marketing mix devices. It explores the actual usage of forementiones devices in the company XY and explains the lack of customers using analyses. For example, SWOT analysis reveals firm's strenghts, weaknesses, opportunities and threats, which can either be made a use of or not. PEST analysis showed certain factors of the macroenvironment, which should be taken care of by the company. There is also a big number of competitors as the Porter's Five Forces analysis revealed. According to the results of the forementioned analyses, a set of solutions was offered including the time, expenditure and riscs analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35676
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
vystrčilová_2014_dp.pdf 2.466Mb PDF View/Open
vystrčilová_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
vystrčilová_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account