Nezaměstnanost ČR a personální management

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nezaměstnanost ČR a personální management

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němcová, Zuzana
dc.contributor.author Šrolerová, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:11Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:11Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29560
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti ČR a personálního managementu. Nejprve je čtenáři představena úloha personálního managementu společně s personálními činnostmi, které mají hlavní roli při výběru, přijímání a propouštění pracovníků. Následuje popis trhu práce, představující místo střetu nabídky s poptávkou po práci a problematika nezaměstnanosti a jejích dopadů na společnost. Dále je proveden kvantitativní výzkum, jehož cílem je zjistit úroveň dosaženého vzdělání zaměstnanců vybrané organizace.
dc.format 59
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject personální management cs
dc.subject personální práce cs
dc.subject personální činnosti cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject personnel management en
dc.subject personnel work en
dc.subject personnel activities en
dc.subject labour market en
dc.subject unemployment en
dc.title Nezaměstnanost ČR a personální management
dc.title.alternative Unemployment in the Czech Republic and Personnel Management
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The Bachelor theses is focused on issue of unemployment of the Czech republic and personnel management. First, the reader is introduced with task of personnel managemets together with the personnel activities which play major role during selecting, adopting and dismisals of workers. Subsequently, the labour market is described as a place where offer of work meets the demand and the issue of unemployment and its impact on the society. Then is the quantitative research performed whose aim is to find out the level of achieved education of employees in specified organisation.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35677
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
šrolerová_2013_dp.pdf 7.066Mb PDF View/Open
šrolerová_2013_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
šrolerová_2013_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account