Marketing neziskové organizace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketing neziskové organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němcová, Zuzana
dc.contributor.author Zajdáková, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:12Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:12Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29564
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vlivem působení marketingu na širokou veřejnost a její ochotu věnovat neziskové organizaci dar. V teoretické části jsou definovány pojmy nezisková organizace, marketing a fundraising. Praktická část se věnuje marketingu Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Pomocí dotazníku je zkoumáno, jaké marketingové aktivity nejvíce motivují k dárcovství a jaká forma daru je preferována. Tyto poznatky jsou uplatněny na marketing Nadačního fondu dětské onkologie Krtek a jsou navržena doporučení, jak dále směřovat propagaci.
dc.format 77
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject fundraising cs
dc.subject Non-profit organization en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communication mix en
dc.subject fundraising en
dc.title Marketing neziskové organizace
dc.title.alternative Marketing in Non-Profit Organization
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the influence of marketing effect on the general public and its willingness to give a present to a non-profit organization. The theoretical part defines the concepts of non-profit organizations, marketing and fundraising. The practical part deals with the marketing of Foundation fund of children oncology Krtek. Using a questionnaire it is examined what marketing activities motivate most to donate a gift and which form is preferred. These findings are applied to the marketing of Foundation fund of children oncology Krtek and recommendations are suggested how to direct promotion further.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35685
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
zajdáková_2013_dp.pdf 1.697Mb PDF View/Open
zajdáková_2013_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
zajdáková_2013_op.doc 18.04Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account