Analýza marketingové komunikace společnosti XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingové komunikace společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Masárová, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:15Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:15Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29573
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analyzovat marketingovou komunikaci společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. Práce je rozdělena na dvě části. První část pojednává o teoretických základech z oblasti marketingové komunikace, popisuje základní informace o marketingovém mixu, marketingových strategiích či jednotlivých moderních trendech. V závěru první části je vysvětlena důležitost marketingového prostředí, analýza konkurence a následné shrnutí celé teoretické části. Druhá část této práce se zabývá představením společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. a aplikací jednotlivých prvků marketingové komunikace. Situační analýza marketingového mixu odhalí přednosti a nedostatky společnosti a následné využití benchmarkingu přezkoumá konkurenční okolí. Na základě SWOT analýzy jsou vypracovány vhodné návrhy a doporučení pro efektivní chod společnosti.
dc.format 89 s. (137 269 znaků)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject benchmarking cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing mix en
dc.subject benchmarking en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza marketingové komunikace společnosti XY
dc.title.alternative Analysis of Marketing Communications of the Company XY
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maláňová, Ivana
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to analyze the marketing communications in the company UNIQA, joint stock insurance company. The work is divided in two parts. The first part discusses the theoretical foundations of marketing communication, describes the basic information about the marketing mix, marketing strategies and various modern trends. Conclusion of the first part explains the importance of the marketing environment, competition analysis and following summary of the whole theoretical part. The second part of this thesis deals with the presentation of the UNIQA company and ap-plication of individual elements of marketing communications. Situational analysis of marketing mix will find out strengths and weaknesses of the company and the following utilization of the benchmarking examine the competitive environment. On the basis of SWOT analysis appropriate suggestions and recommendations for the efficient operation of the company are elaborated.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35696
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
masárová_2014_dp.pdf 2.490Mb PDF View/Open
masárová_2014_vp.doc 49.85Kb Microsoft Word View/Open
masárová_2014_op.doc 117.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account