Mediální obraz lidí bez domova

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mediální obraz lidí bez domova

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavřík, Michal
dc.contributor.author Aujezdský, Filip
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:36Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29632
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma mediální obraz lidí bez domova se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá charakteristikou médií, tvorbou mediálního obrazu a základními rysy sociální skupiny bezdomovců. Je zaměřená na vybrané internetové deníky a prezentaci tématu v nich. Praktická část práce je realizována formou kvalitativní obsahové analýzy zkoumaných médií. Cílem práce je zjištění podoby mediálních obrazů ve čtyřech internetových denících a jejich porovnání. Výsledky výzkumu jsou zpracovány slovně a jsou také doplněny tabulkami. Práce by mohla sloužit jako východisko k navazující diskurzívní analýze.
dc.format 70 s. (110 813 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezdomovci cs
dc.subject bezdomovectví cs
dc.subject média cs
dc.subject kvalitativní obsahová analýza cs
dc.subject mediální obraz cs
dc.subject homeless en
dc.subject homelessness en
dc.subject media en
dc.subject creative content analysis en
dc.subject medial image en
dc.title Mediální obraz lidí bez domova
dc.title.alternative Image of Homeless People in the Media
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis themed image of the homeless people in the media is consist of theoreti-cal and practical part. Theoretical part engaged medial characteristics, medial image for-mation and basic outlines of social group of homeless people. It is focused on selected in-ternet journals and its presentation of theme. Practical part is realized in the form of crea-tive content analysis of researched media. Scope of the thesis is location of medial image in four internet journals and their comparison. Results of the research are word processed and tables are added too. Thesis could be basis for follow-up discourse analysis.
dc.description.department Katedra společenských věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35771
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject obsahová analýza cs
local.subject internetové deníky cs
local.subject novinové články cs
local.subject bezdomovectví cs
local.subject content analysis en
local.subject newspaper articles en
local.subject blogs en
local.subject homelessness en


Files in this item

Files Size Format View
aujezdský_2013_dp.pdf 2.360Mb PDF View/Open
aujezdský_2013_vp.doc 17.60Kb Microsoft Word View/Open
aujezdský_2013_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account