Mediální obraz osob ohrožených sociálním vyloučením

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mediální obraz osob ohrožených sociálním vyloučením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavřík, Michal
dc.contributor.author Balcar, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:36Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29633
dc.description.abstract Bakalářská práce nazvaná "Mediální obraz osob ohrožených sociálním vyloučením" se zabývá konstrukcí mediálního obrazu bezdomovců v denících Lidové noviny a Mladá fronta Dnes v období od srpna 2013 do září 2014. Pro práci byl zvolen kvalitativní výzkum, konkrétně sémiotická analýza. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku fenoménu bezdomovectví, na problémy které přináší společnosti a na masová média, která nás o tomto problému každodenně informují. Praktická část se věnuje zkoumání a analyzování jednotlivých článků, které vyšli v průběhu roku v daných periodikách. Články jsou pro větší přehlednost rozděleny do několika témat, o kterých se píše nejvíce. Na základě výsledků výzkumu, můžeme konstatovat, že v článcích které jsou nám médii předkládána, nepřevládá striktně negativní či pozitivní názor na bezdomovce.
dc.format 52 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bezdomovectví cs
dc.subject příčiny bezdomovectví cs
dc.subject veřejné mínění cs
dc.subject mediální obraz cs
dc.subject konstrukce mediálních obsahů cs
dc.subject Homelessness en
dc.subject causes of homelessness en
dc.subject public opinion en
dc.subject media image en
dc.subject media content construction en
dc.title Mediální obraz osob ohrožených sociálním vyloučením
dc.title.alternative Media Image of People Endangered by Social Exclusion
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2015-01-12
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis named "Media image of people at risk of social exclusion" deals with with the construction of the media image of homelessness in daily newspapers Mladá fronta DNES and Lidové noviny in the period from August 2013 to September 2014. For this wark was chosen qualitative research, more specifically semiotic analysis. The theoretical part is focused on the characteristic of the homelessness phenomenon, on problems which bring to society and on the mass media, which inform us about this problem daily. The practical part is dedicated to examining and analyzing individual articles which were pub-lished in these journals during the year. All articles are for better clarity divided into several topics, which are in selected journals contained most often. Based on the research results, we can state that the articles which media presents to us, don't strictly dominate positive or negative opinions on the homeles people.
dc.description.department Katedra společenských věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35772
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-11-28


Files in this item

Files Size Format View
balcar_2013_dp.pdf 959.0Kb PDF View/Open
balcar_2013_op.doc 80Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account