Mikroregionalizace - případová studie mikroregionu Moravia

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mikroregionalizace - případová studie mikroregionu Moravia

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavřík, Michal
dc.contributor.author Cahová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:36Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29635
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vzniku mikroregionů a zabývá se proměnou prostředí v perspektivě plánování a správy. První část je věnována definici prostředí,jeho vlivu na jedince a typům prostředí. Následně práce rozvíjí jeden z typů lokálního prostředí, a tím je venkovské prostředí. Dále se práce v teoretické rovině věnuje samosprávě na území obcí a vymezováním regionů. Druhá část prezentuje výzkum provedený pomocí případové studie. Empirická část se zabývá komplexním popisem proměny prostředí mikroregionu.
dc.format 79 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lokální prostředí cs
dc.subject regionální prostředí cs
dc.subject venkov cs
dc.subject venkovská obec cs
dc.subject venkovská komunita cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject místní samospráva cs
dc.subject local environment en
dc.subject regional environment en
dc.subject countryside en
dc.subject country village en
dc.subject country community en
dc.subject microregion en
dc.subject local administration en
dc.title Mikroregionalizace - případová studie mikroregionu Moravia
dc.title.alternative Microregionalization - A Case Study of Moravia Microregion
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis is focused on the issue of microregion formation and it deals with environment changes from the perspective of planning and administration. The first part is devoted to the definition of environment, its impact on the individual and types of environment. Subsequently, the thesis elaborates on one type of local environment, and that is the rural environment. Further, the thesis theory focuses on the administration of village areas and defining regions. The second part presents a research carried out by means of a case study. The empirical part deals with a comprehensive description of the transformation of microregions.
dc.description.department Katedra společenských věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35778
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
cahová_2013_dp.pdf 2.685Mb PDF View/Open
cahová_2013_vp.doc 17.61Kb Microsoft Word View/Open
cahová_2013_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account