Mediální obraz azylových center na jižní Moravě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mediální obraz azylových center na jižní Moravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavřík, Michal
dc.contributor.author Havelka, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:37Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:37Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29637
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem azylových center v ČR a cizinců, kteří v těchto centrech pobývají. Mediální obraz je vyhledáván metodou diskursivní analýzy článků regionálních periodik. Teoretická část je věnována definování pojmů uprchlík a azylant a zdůraznění rozdílů mezi nimi, vymezení druhů pobytu cizinců na území České republiky a stručnému výčtu problémů spojených s nelegální migrací cizinců. Také jsou zde charakterizována azylová zařízení pro uprchlíky, jejich struktura a je upřesněn význam jednotlivých typů azylových zařízení. Praktická část bakalářské práce je založena na diskursivní analýze novinových článků regionálních periodik. Články se věnují azylovým zařízením na jižní Moravě a společenským aktivitám, kterých se účastní azylanté. Cílem práce je postihnout, jakým způsobem jsou azylová zařízení a jejich obyvatelé prezentováni v médiích a nalézt skrytý diskurs, který je v článcích obsažen.
dc.format 46
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject uprchlík cs
dc.subject azylant cs
dc.subject migrace cs
dc.subject uprchlické zařízení cs
dc.subject diskursivní analýza cs
dc.subject mediální obraz cs
dc.subject refugee en
dc.subject asylum seeker en
dc.subject migration en
dc.subject refugee facilities en
dc.subject discourse analysis en
dc.subject medial view en
dc.title Mediální obraz azylových center na jižní Moravě
dc.title.alternative Medial Image of Asylum Centers in South Moravia
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the media coverage of asylum centers in the country and foreigners who reside in these centers. The media image is studied using discourse analysis of articles published in the regional periodicals. The theoretical part is devoted to define the terms refugees and asylum seekers and to highlight the differences between them. Different types of stay of foreigners in the Czech Republic and problems associated with illegal migration are discussed in this part. There are also characterized shelters for refugees and their structure and specified the meaning of various types of shelters. The practical part is based on a discourse analysis of newspaper articles from regional periodicals. The articles deal with the asylum facility in South Moravia and social activities which asylum holders participate in. The aim of the work is to describe how the shelters and their residents are presented and to find a hidden discourse contained in the articles.
dc.description.department Katedra společenských věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35782
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject azylová zařízen cs
local.subject uprchlická zařízení cs
local.subject asylum centres en


Files in this item

Files Size Format View
havelka_2013_dp.pdf 1.321Mb PDF View/Open
havelka_2013_vp.doc 17.72Kb Microsoft Word View/Open
havelka_2013_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account