Etnografický výzkum subkultury. Případ Romů v Brně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Etnografický výzkum subkultury. Případ Romů v Brně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavřík, Michal
dc.contributor.author Korcová, Jiřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:38Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:38Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29639
dc.description.abstract Tato bakalářská práce přináší empirické poznatky ze života Romů v Brně, se zaměřením na život Romů olašských. Provedený výzkum odpovídá na klíčové otázky integrace, asimilace, definuje rizika vzniku předsudků a specifikuje doporučující stanoviska k jejich eliminaci. Autorka práce směřuje základní význam provedeného výzkumu na poznatky aplikovatelné ve vybraných oblastech sociální pedagogiky, konkrétně v otázkách procesu socializace, výchovy a funkčnosti rodiny či aspektů její funkčnost ovlivňujících. Dílčí význam provedeného výzkumu směřuje autorka vůči práci příslušníků státní policie, neboť i ona sama je policistkou bezpečnostního sboru a shledává nevědomost svých kolegů v oblasti života a chování Romů jako jednu z příčin zmařených služebních úkonů a zákroků. Nabytí nových znalostí v této oblasti dle autorky přispěje k efektivitě a kvalitě policejní práce.
dc.format 59 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Romové cs
dc.subject integrace cs
dc.subject socializace cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject policejní práce cs
dc.subject Roma en
dc.subject integration en
dc.subject socialization en
dc.subject social education en
dc.subject police works en
dc.title Etnografický výzkum subkultury. Případ Romů v Brně
dc.title.alternative Etnographic Research of a Subculture. Case of Roma Community in Brno
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This work provides empirical evidence of the life of the Roma in Brno, focusing on the life of the Olah Roma. The research answers the key questions of integration, assimilation, defines the risk of prejudice and specifies the advisory opinion to eliminate them. The author of the work is aimed fundamental importance to the research findings applicable in selected areas of social pedagogy, specifically on a process of socialization, education and family functioning or aspects affecting its functionality. Partial importance of pro-conducted research focuses on the author of the work of members of the state police, because she herself is a cop finds security forces and ignorance of their colleagues in the life and behavior of the Roma as one of the causes of frustrated business operations and procedures. Acquisition of new knowledge in this area by the authors contribute to the effectiveness and quality of police work.
dc.description.department Katedra společenských věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35789
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
korcová_2013_dp.pdf 1.324Mb PDF View/Open
korcová_2013_vp.doc 16.43Kb Microsoft Word View/Open
korcová_2013_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account