Genderové stereotypy ve vybrané literatuře

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Genderové stereotypy ve vybrané literatuře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Slaninová Kadlecová, Dagmar
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:41Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:41Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29653
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem "Genderové stereotypy ve vybrané literatuře" se věnuje problematice generových stereotypů v současné fantasy literatuře, jejichž autorkami jsou ženy. Teoretická část je věnována nejprve stručné definici literární teorie obecně, pak základním termínům genderu, genderovým stereotypům, maskulinitě a femininitě, následně rozdílům mezi pohlavími i teoriím jejich vzniku. V praktické části následuje analýza vybraných děl, jejichž společným jmenovatelem nejsou jen, dnes velmi populární, příběhy z upírského světa a to, že je napsaly současné autorky fantasy literatury převážně opět pro ženy-čtenářky, ale i to, že na základě popularity příběhů autorky tyto rozšiřují o nové díly. První vybranou autorkou je Stephanie Mayer a analýza se týká její velmi populární čtyřdílné ságy s názvem Stmívání. Druhou vybranou autorkou je Jessica Bird, píšící fantasy pod pseudonymem J. R. Ward a analýza bude provedena u desetidílné série s názvem Bratrstvo černé dýky. Cílem práce je podat náhled o tom, jaký obraz ženy či muže poskytuje soudobá "ženská" fantasy literatura svému čtenáři potažmo čtenářce a potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy.
dc.format 128 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject literární teorie cs
dc.subject gender cs
dc.subject pohlaví cs
dc.subject genderové role cs
dc.subject genderová identita cs
dc.subject genderové stereotypy cs
dc.subject maskulinita cs
dc.subject femininita cs
dc.subject pohlavní rozdíly cs
dc.subject literary theory en
dc.subject gender en
dc.subject sex en
dc.subject gender role en
dc.subject gender identity en
dc.subject gender stereotypes en
dc.subject masculinity en
dc.subject femininity en
dc.subject sex differences en
dc.title Genderové stereotypy ve vybrané literatuře
dc.title.alternative Gender Stereotypes in Selected Literature
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis titled "Gender stereotypes in the selected literature " deals with the issue of gender stereotypes in contemporary fantasy literature whose authors are women. The theoretical part is devoted to the first concise definition of literary theory in general, the principal terms of gender, gender stereotypes, masculinity and femininity, then the differences between the sexes and theories of their origin . The practical part is followed by an analysis of selected works whose common denominator is not only today very popular tales of the vampire world and that it is written by the contemporary authors of fantasy literature, again mostly for women readers, but also that based on the popularity of stories the authors extend these stories to new parts. The first choice is the author of Stephanie Mayer and analysis relates to the very popular four-part saga called Twilight. The second choice is the author of Jessica Bird, fantasy writing under the pseudonym of J.R. Ward and analysis will be performed in the Decalogue series called the Black Dagger Brotherhood. The aim of the bachelor thesis is to provide a preview of what the image of women and men provides contemporary "female" fantasy literature to its readers and confirm or refute the hypothesis.
dc.description.department Katedra společenských věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35811
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
slaninová kadlecová_2013_dp.pdf 1.415Mb PDF View/Open
slaninová kadlecová_2013_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
slaninová kadlecová_2013_op.doc 17.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account