Syndrom vyhoření u příslušníků Celní správy ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření u příslušníků Celní správy ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Vala, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:43Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:43Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29660
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření v kontextu s Celní správou České republiky. Teoretická část práce se zaměřuje na obecné charakteristiky syndromu vyhoření - definice, historie, faktory, příznaky, fáze, metody zkoumání a prevence. Dále teoretická část obsahuje charakteristiku nejčastěji ohrožených profesí a popis Celní správy ČR - její charakteristika, činnost, současná prevence syndromu vyhoření. Součástí bakalářské práce je výzkumné šetření zaměřené na zjištění syndromu vyhoření u příslušníků Celní správy ČR, charakteristiku některých zjištěných faktorů ovlivňujících vznik syndromu vyhoření a pohled příslušníků na dosavadní prevenci syndromu ze strany Celní správy ČR.
dc.format 75 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject fáze cs
dc.subject ohrožené profese cs
dc.subject prevence cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject celní správa cs
dc.subject Burnout en
dc.subject phases en
dc.subject threatened professions en
dc.subject a prevention en
dc.subject a research en
dc.subject the Customs Administration en
dc.title Syndrom vyhoření u příslušníků Celní správy ČR
dc.title.alternative Burnout Syndrome of Customs Service Officers in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heinzová, Miroslava
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the Burnout syndrome in the context of the Customs Administration in the Czech Republic. The theoretical part of the work is focused on the general characteristics of Burnout syndrome - the definition, the history, factors, symptoms, phases, the methods of a research and a prevention. Next, the theoretical part contains the characteristics some of the most threatened professions and the description of the Customs Administration in the Czech Republic - the characteristic, activities, current prevention of burnout. A component of the Bachelor's thesis is a research, which is focused on identifying the burnout syndrome of Customs Administration´s officers of the Czech Republic, the characteristics of some of the factors affecting the formation of burnout and the officer´s view on the existing prevention of the syndrome from the side of the Customs Administration of the Czech Republic.
dc.description.department Katedra společenských věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35820
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
vala_2013_dp.pdf 2.967Mb PDF View/Open
vala_2013_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
vala_2013_op.doc 19.08Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account