Rozvoj činnosti občanského sdružení Míša & Míša

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozvoj činnosti občanského sdružení Míša & Míša

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jilčík, Tomáš
dc.contributor.author Vrzáková, Marie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:45Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29664
dc.description.abstract Bakalářská práce Rozvoj činnosti občanského sdružení Míša & Míša se zabývá činností konkrétního občanského sdružení, které pomáhá tělesně a mentálně znevýhodněným lidem. Cílem práce je podrobně zmapovat činnost této sociální skupiny, zjistit proč vznikla a jak se jí daří proces integrace do běžné společnosti. Teoretická část popisuje právní normy, historii občanských sdružení a konkrétní činnost tohoto občanského sdružení. V praktické části je použit kvalitativní výzkum. K získání podkladů pro výzkum byly využity polostrukturované rozhovory s některými členy občanského sdružení, zúčastněné pozorování a analýza dokumentů.
dc.format 63 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject občanské sdružení cs
dc.subject tělesně a mentálně znevýhodnění cs
dc.subject sociální skupina cs
dc.subject integrace cs
dc.subject civic association en
dc.subject physically and mentally disadvanteged people en
dc.subject social group en
dc.subject integration en
dc.title Rozvoj činnosti občanského sdružení Míša & Míša
dc.title.alternative The Development Of Activities Of Míša & Míša Citizens Association
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis The development of activities of the civic association Míša & Míša is engaged in activities of a particular civic association that helps the physically and mentally disadvantaged people. The aim is to map in detail the activities of this social group, find out why it was formed and how it is successful in process of integration to ordinary society. The theoretical part describes the legal norms, history of civic associations and the specific activities of this civic association. In the practical part is used a qualitative research. To obtain data for the research were used semistructured interviews with some members of the civic association, participant observation and document analysis.
dc.description.department Katedra společenských věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35824
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
vrzáková_2013_dp.pdf 2.166Mb PDF View/Open
vrzáková_2013_vp.doc 17.46Kb Microsoft Word View/Open
vrzáková_2013_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account