Společnost 21. století versus konopí droga versus lék

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Společnost 21. století versus konopí droga versus lék

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotolová, Hana
dc.contributor.author Čaloudová, Silvie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:54Z
dc.date.issued 2014-10-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29681
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem "Společnost 21. století versus konopí droga versus lék" se zabývá problematikou léčebného využití konopí a jeho derivátů. Práce mimo jiné poukazuje na složitý společenský vývoj vztahu k této rostlině. Teoretická část práce je věnována bližšímu seznámení s historií konopí jak léku. V následujících kapitolách teoretické části práce popisuji možnosti využití léčebného konopí v moderní medicíně i jeho zpřístupnění v některých zemích světa. V praktické části práce se věnuji akutní intoxikaci konopnými látkami, v jejímž důsledku může být zvýšeno riziko úrazů u některých činností konkrétně u řízení motorového vozidla.
dc.format 57
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject léčebné konopí cs
dc.subject farmakologie cs
dc.subject syntetické THC cs
dc.subject modely zpřístupnění cs
dc.subject černý trh cs
dc.subject konopné drogy cs
dc.subject riziková činnost cs
dc.subject dopravní přestupek cs
dc.subject intoxikace cs
dc.subject medical cannabis en
dc.subject pharmacology en
dc.subject synthetic THC en
dc.subject models of disclosure en
dc.subject the black market en
dc.subject cannabis en
dc.subject risky activity en
dc.subject traffic offense en
dc.subject intoxication en
dc.title Společnost 21. století versus konopí droga versus lék
dc.title.alternative Society of the 21st Century vs. Cannabis ? Drug vs. Medicine
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2015-01-12
dc.description.abstract-translated Thesis entitled "The 21st Century versus cannabis - a drug versus drug" deals with the therapeutic use of cannabis and its derivatives. This thesis also highlights the complex social developments relating to this plant. The theoretical part is devoted to a closer acquaintance with the history of cannabis as medicine. In the following chapters the theoretical part describes the possibilities of using cannabis treatment in modern medicine and making it available in some countries. In the practical part is devoted to acute intoxication with cannabis, which is likely to be an increased risk of certain activities - specifically for driving a motor vehicle.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35843
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-11-21


Files in this item

Files Size Format View
čaloudová_2014_dp.pdf 539.2Kb PDF View/Open
čaloudová_2014_vp.doc 17.69Kb Microsoft Word View/Open
čaloudová_2014_op.doc 16.16Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account