Návrh optimalizace řízení prevence kriminality ve statutárním městě Olomouc

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Návrh optimalizace řízení prevence kriminality ve statutárním městě Olomouc

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Návrh optimalizace řízení prevence kriminality ve statutárním městě Olomouc
Autor: Hladík, Tomáš
Vedoucí: Smékalová, Lenka
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá kriminalitou a její prevencí v České republice s podrobným zaměřením na území statutárního města Olomouce. Cílem práce je zmapování současných aktivit různých státních i nestátních organizací v oblasti prevence kriminality na území města a návrh možných zlepšení. Teoretická část práce nejdříve popisuje pojmy spojené s kriminalitou a přidruženými rizikovými faktory. Poté definuje prevenci kriminality a popisuje její formy. V práci jsou dále uvedeny právní normy a strategické dokumenty platné na mezinárodní, státní a krajské úrovni. V praktické části je práce zaměřena na konkrétní preventivní programy na území města Olomouce, jejich schvalovací proces a využití v praxi. S pomocí metody dotazníkového šetření byl proveden výzkum mezi dvěma sty respondenty různých věkových kategorií, kteří žijí na území města. Jednotlivé otázky v dotazníku jsou položeny tak, aby z jejich výsledků bylo možné zjistit názor obyvatel Olomouce na prevenci kriminality, případně poukázat na její nedostatky.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29687
Datum: 2014-02-17
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 35851


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hladík_2014_dp.pdf 4.805Mb PDF Zobrazit/otevřít
hladík_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hladík_2014_op.doc 90.71Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet