Evaluace vzdělávací soustavy ve městě Uherský Brod s ohledem na demografický vývoj obyvatelstva

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Evaluace vzdělávací soustavy ve městě Uherský Brod s ohledem na demografický vývoj obyvatelstva

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Evaluace vzdělávací soustavy ve městě Uherský Brod s ohledem na demografický vývoj obyvatelstva
Autor: Kreislová, Veronika
Vedoucí: Macháček, Jiří
Abstrakt: Tématem mé diplomové práce je evaluace vzdělávací soustavy na území Uherského Brodu s přihlédnutím k demografickému vývoji, který úzce souvisí s vývojem města v jednotlivých oblastech, zejména pak pokud jde o školství, jelikož má vliv na efektní řízení a organizaci v této oblasti. Cílem této práce je analyzovat demografický vývoj a stav vzdělávací soustavy v Uherském Brodě, na základě analýzy vyhodnotit přednosti a nedostatky a následně navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. Diplomová práce je koncipována do dvou částí, jimiž jsou teoretická část a praktická část. V teoretické části jsou definovány základní teoretické pojmy týkající se neziskových organizací, demografie a pojmy z oblasti školství. Druhá, praktická část, je zaměřena na analýzu řešených oblastí. Vyhodnocení analytické části představuje SWOT analýza, která je zároveň podkladem pro navržení strategických cílů, priorit a opatření a následné zpracování katalogu projektů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29696
Datum: 2014-02-17
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 35862


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kreislová_2014_dp.pdf 2.152Mb PDF Zobrazit/otevřít
kreislová_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kreislová_2014_op.doc 129.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet