Evaluace Operačního programu Životní prostředí ve Zlínském kraji v programovém období 2007-2013

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Evaluace Operačního programu Životní prostředí ve Zlínském kraji v programovém období 2007-2013

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Evaluace Operačního programu Životní prostředí ve Zlínském kraji v programovém období 2007-2013
Autor: Kučerová, Renáta
Vedoucí: Hájek, Oldřich
Abstrakt: Téma této diplomové práce je "Evaluace Operačního programu Životní prostředí ve Zlínském kraji v programovém období 2007-2013". Cílem práce je poskytnout přehled o kohezní politice EU a vyhodnotit implementaci Operačního programu Životní prostředí ve Zlínském kraji a tím umožnit její zefektivnění v programovém období 2014-2020. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část vymezuje základní charakteristiku kohezní politiky EU a samotného Operačního programu Životní prostředí a nastiňuje i problematiku projektového cyklu. V praktické části je provedena samotná implementace Operačního programu Životní prostředí ve Zlínském kraji. Důležitou součástí práce je dotazníkové šetření zaměřené na administrativní náročnost procesu získávání dotace z fondů Evropské unie, které bylo provedeno s úspěšnými žadateli o podporu z tohoto operačního pro-gramu. Na základě provedených analýz byla navrhnuta opatření pro efektivnější implementaci Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014-2020. Závěrečnou část tvoří návrh projektu financovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29697
Datum: 2014-02-17
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 35863


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kučerová_2014_dp.pdf 2.438Mb PDF Zobrazit/otevřít
kučerová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kučerová_2014_op.doc 90.83Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet