Mediální obraz sexuálních menšin v České republice - vybrané periodikum

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mediální obraz sexuálních menšin v České republice - vybrané periodikum

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Pažourek Štréblová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:45Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29703
dc.description.abstract Teoretická část této práce popisuje teorii a terminologii problematiky sexuálních menšin a cestu k odstranění jejich právní diskriminace v českých zemích včetně harmonizace s legislativou Evropské unie. Praktická část analyzuje mediální obraz sexuálních menšin v českém týdeníku Reflex od 1. ledna 2001 do 31. března 2014. Analýza potvrzuje významnou frekvenci převážně pozitivních a osvětových článků o sexuálních menšinách a postupný nárůst jejich počtu vrcholící r. 2013. Praktickou část doplňuje vyhodnocení narativních rozhovorů se sedmi zástupci sexuálních menšin, které svědčí o převážně pozitivním a nápomocném postoji jejich rodin, zejména u transsexuálů, byť nepocházejí z velkých měst. Práce potvrzuje pokračující liberalizaci postojů české společnosti k sexuálním menšinám.
dc.format 98 s. (285 282 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mediální obraz cs
dc.subject sexuální menšina cs
dc.subject homosexualita cs
dc.subject bisexualita cs
dc.subject transsexualita cs
dc.subject transgender cs
dc.subject intersexualita cs
dc.subject gay cs
dc.subject lesba cs
dc.subject queer cs
dc.subject coming out cs
dc.subject homofobie cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject registrované partnerství cs
dc.subject soukromý život cs
dc.subject rodina cs
dc.subject media image en
dc.subject sexual minorities en
dc.subject homosexuality en
dc.subject bisexuality en
dc.subject transsexuality en
dc.subject transgender en
dc.subject intersexuality en
dc.subject gay en
dc.subject lesbian en
dc.subject queer en
dc.subject coming out en
dc.subject homophobia en
dc.subject discrimination en
dc.subject registered partnership en
dc.subject private life en
dc.subject family en
dc.title Mediální obraz sexuálních menšin v České republice - vybrané periodikum
dc.title.alternative Media Image of Sexual Minorities in the Czech Republic - Selected Periodical
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Muselíková, Miroslava
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this thesis describes the theory and terminology of issues of sexual minorities and the process of the removal of their legal discrimination in the Czech lands, including harmonization with the EU legislation. The practical part analyzes the media image of sexual minorities in the Czech weekly Reflex from 1 January 2001 to 31 March 2014. The analysis confirms a significant frequency of mostly positive and informative articles about sexual minorities and gradual increase in their number peaking in 2013. The practical part is supplemented by the evaluation of narrative interviews with seven representatives of sexual minorities. This evaluation indicates mostly positive and helpful attitude of their families, especially for transsexuals, although not from the big cities. The work confirms the continuing liberalization of attitudes of Czech society towards sexual minorities.
dc.description.department Katedra práva a právní vědy
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35870
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
pažourek štréblová_2013_dp.pdf 2.160Mb PDF View/Open
pažourek štréblová_2013_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
pažourek štréblová_2013_op.doc 50.99Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account