Zneužívání sociálních dávek - sociální parazitismus

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zneužívání sociálních dávek - sociální parazitismus

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Pekařová, Andrea
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:46Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:46Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29704
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou zneužívání dávek sociálního pojištění. Jedná se o dávky nemocenského a důchodového pojištění. Pozornost je věnována využívání mezer v příslušných zákonech. V práci je nejprve popsána historie a současnost sociálního pojištění, následně jsou blíže charakterizovány dávky nemocenského a důchodového pojištění. V další části práce je definován sociální parazitismus a možnosti preventivního působení sociální pedagogiky. V praktické části je prezentován výzkum, provedený formou studia několika kazuistik modelových případů zneužití sociálních dávek. V práci je využito teoretických znalostí i poznatků z praxe.
dc.format 94 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální pojištění cs
dc.subject nemocenské pojištění cs
dc.subject důchodové pojištění cs
dc.subject sociální zabezpečení cs
dc.subject sociální dávky cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject sociální parazitismus cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject Social insurance en
dc.subject health insurance en
dc.subject pension insurance en
dc.subject social security en
dc.subject welfare en
dc.subject social services en
dc.subject social parasitism en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Zneužívání sociálních dávek - sociální parazitismus
dc.title.alternative Taking Advantage of Social Benefits - Social Parasitism
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Muselíková, Miroslava
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the abuse of social insurance. It is a sickness and pension insurance. Attention is paid to exploit loopholes in the law. The thesis first describes the history and present social insurance, then they are further characterized by sickness and pension insurance. The next section is defined by social parasitism and options preventive effect of social pedagogy. In the practical part presents the research conducted by the study of several case studies model cases of abuse of social benefits. The thesis used the theoretical knowledge and practical experience.
dc.description.department Katedra práva a právní vědy
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35871
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-04


Files in this item

Files Size Format View
pekařová_2013_dp.pdf 1.348Mb PDF View/Open
pekařová_2013_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
pekařová_2013_op.doc 50.91Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account