Náhradní rodinná péče - pěstounská péče očima pěstounů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Náhradní rodinná péče - pěstounská péče očima pěstounů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Šťastná, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:49Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:49Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29708
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o tématu náhradní rodinné péče pěstounské péči. Teoretická část je zaměřena na změny v oblasti pěstounské péče, jak probíhá přijetí dítěte do rodiny, následná adaptace nejen dítěte, ale i pěstounů. V další kapitole popisuji motivaci pěstounů k přijetí dítěte do rodiny a na jaké odborné instituce se mohou pěstouni případně obrátit se žádostí o poradenství. Cílem bakalářské práce je zjistit názory a postoje současných pěstounů na problematiku pěstounské péče a jaké problémy jsou nuceni řešit v každodenním životě. Dále zjistit motivaci pěstounů k převzetí dítěte do pěstounské péče a následné přijetí dítěte v rodině pěstounů. Praktická část obsahuje metodologii, jaký typ výzkumu jsem si pro svou práci zvolila, jakou techniku. Následně jsou charakterizováni konverzační partneři, provedena analýza rozhovorů a jejich následné vyhodnocení.
dc.format 44 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject dítě cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject pěstounská péče cs
dc.subject pěstoun cs
dc.subject sociálně-právní ochranadětí cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject family en
dc.subject child en
dc.subject substitute family care en
dc.subject foster care en
dc.subject a foster parent en
dc.subject social and legal protectionof children en
dc.subject adaptation en
dc.title Náhradní rodinná péče - pěstounská péče očima pěstounů
dc.title.alternative Substitute Family Care - Foster Care from the Point of View of Foster Parents
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vodičková, Miroslava
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with substitute family care foster care. The theoretical part deals with the changes in foster care, acceptance of child to the family, later adaptation of child and foster parent. In the next chapter I describe motivation of foster parents to accept the child. It is necessary to know what institution are in this area of substitute family care. The aim of my bachelor thesis is to find out ideas and attitude to the problem of foster care and what problems foster parents have to solve in daily life. I would like to find motivation to acceptance child to foster care. The practical part consists of methodology, the type of research I chose for my bachelor thesis, my conversation partners, technique, analysis and later assessment.
dc.description.department Katedra práva a právní vědy
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35876
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
šťastná_2013_dp.pdf 1.512Mb PDF View/Open
šťastná_2013_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
šťastná_2013_op.doc 744.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account