Právo na soukromí jako součást lidských práv

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Právo na soukromí jako součást lidských práv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Ulrichová, Libuše
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:50Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:50Z
dc.date.issued 2014-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29710
dc.description.abstract Právo na soukromí jako součást lidských práv, je tématem této bakalářské práce. Význam lidských práv a jejich zakotvení v Listině základních práv a svobod České republiky je v právním státě prioritou demokratické společnosti. Cílem této práce bylo uvést stručný historický vývoj lidských práv, jejich kodifikace v právním pořádku České republiky. V práci je vymezeno právo na soukromí a "sexuální práva" ve smyslu platných právních norem České republiky, ve spojitosti s trestnými činy proti lidskosti v sexuální oblasti. Tato práce je dále zaměřena na traumata, se kterými se vypořádávají oběti trestného činu znásilnění, který je jeden z trestných činů proti lidskosti v sexuální oblasti, a který je podrobně charakterizován v praktické části bakalářské práce. V souvislosti se sexuálními právy je v praktické části rovněž uveden způsob seznamování dětí se sexuální výchovou na základních školách.
dc.format 86 s. (20 316 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lidská práva cs
dc.subject právo na soukromí cs
dc.subject sexuální práva cs
dc.subject znásilnění cs
dc.subject traumata cs
dc.subject sexuální výchova cs
dc.subject human rights en
dc.subject right to privacy en
dc.subject sexual rights en
dc.subject rape en
dc.subject traumas en
dc.subject sexual education en
dc.title Právo na soukromí jako součást lidských práv
dc.title.alternative Right to Privacy as a Part of Human Rights
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šebek, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is the right to privacy as part of human rights. The importance of human rights and their inclusion in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the Czech Republic is undoubtedly a priority of a democratic society in a legal state. The aim of this work was to provide a brief overview of historical development of the notion of human rights, their codification in the legal order of the Czech Republic. We have also endeavoured to outline and provide a framework for the definition of the right to privacy and "sexual rights " within applicable legal norms of Czech Republic in connection with crimes against humanity in the sexual area . This work is also focused on the traumas the victims of the crime of rape are unfortunately forced to deal with. Rape - one of the most serious sexual violence offenses currently being listed as a crime against humanity in the sexual sphere , is given in-depth analysis in the practical part of the thesis . In connection with the sexual rights , in this part we also discuss available methods and best practices to familiarize children with human sexuality through relevant education in primary schools.
dc.description.department Katedra práva a právní vědy
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35878
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
ulrichová_2014_dp.pdf 1.766Mb PDF View/Open
ulrichová_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
ulrichová_2014_op.doc 19.25Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account