Kulturní a společenská rozmanitost v mezinárodní IT firmě (Diversity Management)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kulturní a společenská rozmanitost v mezinárodní IT firmě (Diversity Management)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Cetlová, Vendula
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:51Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:51Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29713
dc.description.abstract Diversity Management nebo-li řízení diverzity v organizacích se stává stále častěji žhavým tématem nejen na poli personálního řízení organizací, ale i tématem pro obecnou veřejnost vůbec, neméně pak tématem pro oblast sociální pedagogiky. Teoretická část se zabývá shrnutím informací a poznatků o managementu a leadershipu v obecné rovině, následně se práce věnuje tématu personálního řízení a závěr tvoří široká kapitola, která popisuje dosavadní teorie a poznatky o konceptu Diversity Management. Empirická část je realizovaná kvalitativní výzkumem, metodou komparace - srovnání tří společností, které působí v oboru informačních a komunikačních technologií a jejich přístupem, činnostmi a strategiemi v zavádění konceptu Diversity Management. Stejně jako na vývoj moderních technologií je kladen čím dál větší důraz na rozvoj manažerských disciplín. Jednou takovou je právě Diversity Management.
dc.format 58
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject management cs
dc.subject leadership cs
dc.subject personální management cs
dc.subject diversity management cs
dc.subject diverzita cs
dc.subject dimenze diverzity cs
dc.subject gender management cs
dc.subject management en
dc.subject leadership en
dc.subject personal management en
dc.subject diversity management en
dc.subject diversity en
dc.subject diversity dimensions en
dc.subject gender management en
dc.title Kulturní a společenská rozmanitost v mezinárodní IT firmě (Diversity Management)
dc.title.alternative Cultural and Social Diversity in an International IT Company (Diversity Management)
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated Diversity Management in organizations is becoming increasingly hot topic not only in the field of personal management, but also the topic for the general public at no less then subject to social pedagogy. The theoretical part deals with summary information and knowledge of management and leadership in general, then the work is devoted to the topic of personal management, in the end of the theoretical part there is wide section describing current theories and knowledge about the concept of Diversity Management. The empirical part is conducted qualitative research, by comparison of the three companies that operate in the field of information and communication technologies and their approach to activities and strategies in implementing the concept of Diversity Management. As well as the development of modern technology is put more and more emphasis on the development of management disciplines. Discipline of such a one is precisely Diversity Management.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35881
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
cetlová_2013_dp.pdf 1.194Mb PDF View/Open
cetlová_2013_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
cetlová_2013_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account