Projekt zavedení nástrojů controllingu pro zefektivnění řízení ve firmě XYZ s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zavedení nástrojů controllingu pro zefektivnění řízení ve firmě XYZ s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Urbánková, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:57Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:57Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29724
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na vypracování projektu zavedení nástrojů controllingu pro zefektivnění řízení ve firmě XYZ s.r.o. V teoretické části je zpracována literární rešerše controllingu. V analytické části je popsána společnost, zhodnocena současná ekonomická situace a analýza využívání nástrojů controllingu. Na základě teoretických poznatků je v projektové části vypracován návrh implementace controllingu a jeho nástrojů do firmy. Na závěr je zhodnocena ekonomická náročnost, rizika a přínosy projektu.
dc.format 95 s., 6. s příloh
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject controlling cs
dc.subject strategický controlling cs
dc.subject operativní controlling cs
dc.subject controller cs
dc.subject analýza silných a slabých míst cs
dc.subject Balanced Scorecard cs
dc.subject analýza ABC cs
dc.subject plánování cs
dc.subject reporting cs
dc.subject controlling en
dc.subject strategic controlling en
dc.subject operative controlling en
dc.subject controller en
dc.subject analysis of strong and weak aspects en
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.subject ABC analysis en
dc.subject planning en
dc.subject reporting en
dc.title Projekt zavedení nástrojů controllingu pro zefektivnění řízení ve firmě XYZ s.r.o.
dc.title.alternative Project of Implementing Controlling Tools to Streamline Company Management XYZ s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juřica, Ivan
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on elaboration of the project for implementation of controlling tools, which make the management of XYZ s.r.o. more effective. The theoretical part of the thesis contains the literary research of the controlling. The analytic part of the thesis describes the company, it assesses the current economic situation and analyses the controlling tools using. Based on the theoretic findings, there is the concept of implementation of controlling and its tools in the company created in the project part of the thesis. In conclusion the economic demandingness, risks and benefits of the project are considered.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35893
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
urbánková_2014_dp.pdf 1.960Mb PDF View/Open
urbánková_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
urbánková_2014_op.pdf 151.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account