Rola MAS a neziskových organizácií pri rozvoji miestnej kultúry v mikroregióne Teplička

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Rola MAS a neziskových organizácií pri rozvoji miestnej kultúry v mikroregióne Teplička

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Rola MAS a neziskových organizácií pri rozvoji miestnej kultúry v mikroregióne Teplička
Autor: Masaryková, Kristína
Vedoucí: Bednář, Pavel
Abstrakt: Predložená diplomová práca sa zaoberá rolou a spoluprácou MAS, neziskových organizácií a obcí v oblasti rozvoja miestnej kultúry v mikroregióne Teplička. DP je rozdelená ja dve časti, teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa zaoberá rešerši literatúry v oblasti kultúry, vymedzením základných problémov a rolou MAS a neziskových organizácií a obcí v roz-voji miestnej kultúry. Úvod praktickej časti je venovaný predstaveniu mikroregiónu Tep-lička a analýze kultúrnej infraštruktúry a kultúrnych aktivít. V praktickej časti sa ďalej za-oberám analýzou spolupráce aktérov miestnej kultúry a vyhodnotením výskumu realizova-ného formou riadeného rozhovoru. V závere praktickej časti je spracovaný návrh stratégie rozvoja miestnej kultúry v mikroregióne Teplička a návrh projektu. Cieľom tejto DP bolo analyzovať súčasný stav v oblasti miestnej kultúry a kultúrnych aktivít a spolupráca MAS a neziskových organizácií a navrhnúť opatrenie, ktoré by viedlo k zlepšeniu súčasného stavu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29725
Datum: 2014-02-17
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 35894


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
masaryková_2014_dp.pdf 1.366Mb PDF Zobrazit/otevřít
masaryková_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
masaryková_2014_op.doc 34.11Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet