Modelování dosahu zraňujících koncentrací nebezpečných chemických látek v ovzduší

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Modelování dosahu zraňujících koncentrací nebezpečných chemických látek v ovzduší

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Modelování dosahu zraňujících koncentrací nebezpečných chemických látek v ovzduší
Autor: Valuch, Lukáš
Vedoucí: Mašek, Ivan
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na modelování úniku nebezpečné chemické látky z vybraného technologického zařízení chladícího zařízení zimního stadionu. První část, teoretická, se zabývá rozborem současného stavu a platné legislativy v oblasti prevence závažných havárií v EU a v České republice, zhodnocením nehodových událostí spojených s únikem nebezpečné chemické látky za období posledních 10 let, faktory ovlivňujícími jejich šíření v atmosféře a fyzikálními modely úniku a rozptylu chemických látek. Poslední kapitola v teoretické části je věnována softwarovým nástrojům. Druhá část, praktická, je zaměřena na samotné modelování úniku amoniaku z chladícího zařízení zimního stadionu pomocí předpisu CO-51-5, programů ALOHA a TerEx, jejich výsledku a analýze. Na závěr je zde uveden návrh opatření k zvýšení účinnosti ochrany obyvatelstva.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29732
Datum: 2014-02-21
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav krizového řízení
Studijní obor: Ovládání rizik
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 35901


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
valuch_2014_dp.pdf 10.13Mb PDF Zobrazit/otevřít
valuch_2014_vp.pdf 98.98Kb PDF Zobrazit/otevřít
valuch_2014_op.pdf 167.0Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet