Těkavé organické látky v pitné vodě

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Těkavé organické látky v pitné vodě

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Těkavé organické látky v pitné vodě
Autor: Lušovjanová, Eva
Vedoucí: Dvořáčková, Marie
Abstrakt: Hlavním cílem práce bylo stanovení koncentrace vybraných těkavých organických látek ve vzorcích pitné vody a porovnání získaných dat s limitními hodnotami určenými legislativou. Ve všech odebraných vodách byl sledován vznik trihalogenmethanů (THM) a u vybraných podzemních zdrojů pitných vod i kontaminace tetrachlorethenem (PCE). Trihalogenmethany jsou jedním z ukazatelů kvality pitné vody, proto byly analyzované vzorky posuzovány s ohledem na zdroje vody, ze kterých byly upravovány na vodu pitnou a podle způsobu hygienického zabezpečení. Posuzován byl také vliv vzdálenosti odběrového místa od úpravny vody na koncentraci THM.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29749
Datum: 2014-02-10
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 35943


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
lušovjanová_2014_dp.pdf 2.298Mb PDF Zobrazit/otevřít
lušovjanová_2014_vp.doc 73.95Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
lušovjanová_2014_op.doc 103.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet