Přeprava chemických látek a jejich úniky v dopravě

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Přeprava chemických látek a jejich úniky v dopravě

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Přeprava chemických látek a jejich úniky v dopravě
Autor: Habartová, Kateřina
Vedoucí: Mašek, Ivan
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá přepravou chemických látek a jejich úniky v do-pravě. Teoretická část se zabývá vymezením legislativy, důležitými pojmy v oblasti chemických látek a jejich přepravy, vlastnostmi chemických látek, jejich klasifikací, účinky na organismus a taky jejich identifikací. Dále se věnuje především přepravě nebezpečných látek silniční, železniční, letecké a vodní. Je také zaměřena na rizika přepravy nebezpečných chemických látek, jejich rozdělení, ale i dopravními nehodami vozidel přepravující nebezpečné látky a v neposlední řadě i úkoly a činnostmi jednotlivých složek Integrované-ho záchranného systému. Praktická část je zaměřena na statistiky úniků, na vybranou havárii, její simulaci a na dotazník s jeho vyhodnocením. Poslední kapitola je věnována návrhu k minimalizaci dopravních havárií s únikem nebezpečných chemických látek.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29816
Datum: 2014-02-21
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav krizového řízení
Studijní obor: Ovládání rizik
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 36047


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
habartová_2014_dp.pdf 2.521Mb PDF Zobrazit/otevřít
habartová_2014_vp.pdf 97.18Kb PDF Zobrazit/otevřít
habartová_2014_op.pdf 166.9Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet