Návrh optimalizace dostupnosti sociálních služeb v Euroregionu Bílé - Biele Karpaty

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Návrh optimalizace dostupnosti sociálních služeb v Euroregionu Bílé - Biele Karpaty

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Návrh optimalizace dostupnosti sociálních služeb v Euroregionu Bílé - Biele Karpaty
Autor: Gottwaldová, Irena
Vedoucí: Hájek, Oldřich
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je koncipována tak, aby čtenáři přiblížila problematiku přeshraniční spolupráce subjektů z České a Slovenské republiky na poli poskytování sociálních služeb. V první polovině literární rešerše (která tvoří teoretickou část práce) jsou definovány jednotlivé cíle práce a metody jejich naplnění, vymezeny základní pojmy sociální politiky, relevantně je zde rovněž vymezena i legislativa sociální oblasti, či problematika sociálních služeb, jakož i komunitního plánování a role samosprávných celků v prostředí sociálních služeb. Druhou polovinu literární rešerše tvoří seznámení s tematikou přeshraniční spolupráce, výklad základních pojmů, které jsou v této oblasti používány, přiblížení problematiky euroregionů, či seznámení s teoretickým pohledem na sociálně-demografickou analýzu. V úvodu praktické části je čtenář seznámen s existencí a funkcí Euroregionu Bílé Biele Karpaty, který je v dalších kapitolách rozdělen na sociodemografické analýzy obou krajů, které administrativně tvoří území Euroregionu. Statistické údaje jsou doplněny o názory zástupců municipalit z provedeného dotazníkového šetření a o aktuální údaje z databáze zařízení sociálních služeb, které jsou na řešeném území poskytovány. Veškeré analytické podklady spolu s teoretickými pojmy tvoří základnu projektu v závěrečné kapitole. Tento projekt je zaměřen na přenos know-how v oblasti sociálních služeb a naplňování základních principů přeshraniční spolupráce.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29860
Datum: 2014-02-17
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 36107


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
gottwaldová_2014_dp.pdf 2.705Mb PDF Zobrazit/otevřít
gottwaldová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
gottwaldová_2014_op.doc 91.30Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet