A Proposal for an OSH Management System Focused on the University Education Field

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

A Proposal for an OSH Management System Focused on the University Education Field

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: A Proposal for an OSH Management System Focused on the University Education Field
Autor: Čihák, Lukáš
Vedoucí: Gajdošík, Jiří
Abstrakt: Diplomová práce uvádí své čtenáře do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím analýzy legislativních a normativních požadavků, přičemž z každé oblasti formuluje zásady uplatňované ve zkoumané oblasti. Protože podstatou systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je účinné řízení rizik, diplomová práce dále popisuje teoretické přístupy k této problematice - zvláště pak metody identifikace a hodnocení rizik. Dále byla vytvořena modelová struktura pro návrh systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí vysokého školství včetně provedení analýzy rizika při pracovních činnostech a stanovení opatření pro snížení či eliminaci rizika. Z bezpečnostní analýzy složené z roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a interního auditu modelové struktury následně vyplynuly doporučení vedoucí k dalšímu zlepšení a případné certifikaci.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29904
Datum: 2014-02-07
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav elektroniky a měření
Studijní obor: Bezpečnostní technologie, systémy a management
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 36180


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
čihák_2014_dp.pdf 3.277Mb PDF Zobrazit/otevřít
čihák_2014_vp.pdf 129.2Kb PDF Zobrazit/otevřít
čihák_2014_op.doc 256.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet