Sestra v roli edukátora

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sestra v roli edukátora

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Mňačková, Marie
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:26:48Z
dc.date.available 2010-07-14T20:26:48Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2990
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce je sestra v roli edukátora. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části rozčleněné na dva celky popisuji edukaci a komunikaci s pacien-tem. Praktická část zpracovává informace o edukaci pacientu. informace jsem získala pomocí dvou dotazníku, sestrám a pacientům. Dotazníkové šetření jsem prováděla v jedné krajské ne-mocnici. cs
dc.format 83 cs
dc.format.extent 1182721 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Edukace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject edukátor cs
dc.subject edukant cs
dc.subject Education en
dc.subject communication en
dc.subject educator en
dc.subject educant en
dc.title Sestra v roli edukátora cs
dc.title.alternative Nurse like an educator en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dlesková, Monika
dc.date.accepted 2007-06-27
dc.description.abstract-translated Theme of my bachelor thesis is nurse like an educator. The thesis consists of these two main parts: theoretical and practical. In theoretical part, whitch is divide into two sections, I describe education and communication with patient. The practical part includes the informations about pa-tient education. This informations I get from two questionaris, for nurses and for patients. This investigation I prospect in a regional hospital. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6610
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade C
local.subject komunikace sestra/pacient cs
local.subject zdravotní osvěta cs
local.subject edukace cs
local.subject pacienti cs
local.subject communication nurse/patient en
local.subject health enlightenment en
local.subject education en
local.subject patients en


Files in this item

Files Size Format View
mňačková_2007_bp.pdf 1.127Mb PDF View/Open
mňačková_2007_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
mňačková_2007_op.doc 44Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account