Syndrom vyhoření ve složkách integrovaného záchranného systému

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření ve složkách integrovaného záchranného systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Stanislav
dc.contributor.author Jalůvková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:29Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:29Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29936
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o syndromu vyhoření u jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Teoretická část diplomové práce specifikuje analýzu příčin, příznaků, jednotlivá stádia syndromu vyhoření a prostředky k jeho eliminaci a prevenci. Praktická část je zaměřena na zjištění stavu syndromu vyhoření u pracovníků Policie ČR, městské policie, hasičského záchranného sboru a zdravotnické záchranné služby pomocí kvantitativního dotazníkového šetření. V závěru práce jsou zodpovězeny výzkumné otázky a doplnění možných návrhů a opatření směřujících k prevenci a eliminaci syndromu vyhoření.
dc.format 94 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject příznaky syndromu vyhoření cs
dc.subject fáze syndromu vyhoření cs
dc.subject prevence syndromu vyhoření cs
dc.subject metody zkoumání syndromu vyhoření cs
dc.subject složky IZS cs
dc.subject burnout en
dc.subject burnout symptoms en
dc.subject burnout stages en
dc.subject burnout prevention en
dc.subject burnout research methods en
dc.subject IRS corps en
dc.title Syndrom vyhoření ve složkách integrovaného záchranného systému
dc.title.alternative Burnout in Components of the Integrated Rescue System
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pávek, Ladislav
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated This thesis deals with burnout of the individual members of the Integrated Rescue System's corps. The theoretical part of the thesis specifies the causes' analysis, the symptoms, the individual stages of the syndrome and the means to its elimination and prevention. The practical part is focused on detection of the syndrome's status within the ranks of the Police of the Czech Republic, the City Police, the Fire Brigade and the Emergency Medical Service by the means of a quantitative questionnaire. In the Thesis' Conclusion research questions and completion of proposed measures leading to prevention and elimination of the burnout are brought forward.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36215
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
jalůvková_2014_dp.pdf 3.473Mb PDF View/Open
jalůvková_2014_vp.doc 297.5Kb Microsoft Word View/Open
jalůvková_2014_op.doc 250.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account