Prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích.

Show full item record

No preview available
Title: Prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích.
Author: Pavlíčková, Jana
Advisor: Včelařová, Hana
Abstract: Téma mé diplomové práce je: "Prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profe-sích". Práce vychází z teoretických poznatků a je doplněna empirickou částí. Teoretická část prezentuje pohled na osobnost pracovníka v pomáhající profesi, jeho typické rysy a vlastnosti, které by při pomáhání neměly chybět. Poukazuji také na etickou stránku pomáhání. Druhá kapitola shrnuje poznatky odborníků v oblasti syndromu vyhoře-ní, definuje pojem syndrom vyhoření, porovnává ho s jinými negativními psychickými sta-vy, poukazuje na rizikové skupiny syndromu vyhoření, zabývá se jejími příčinami a proje-vy, popisuje stadia vývoje syndromu vyhoření. Důležitou součástí diplomové práce je kapi-tola o prevenci již popsaného syndromu vyhoření. Nabízí řadu možností a prostředků, jak účinně bojovat proti syndromu vyhoření. Práce obsahuje dále metodologickou část, jejíž cílem bylo zjistit postoje pomáhají-cích pracovníků k syndromu vyhoření. Tento výzkum byl proveden ve vybraných pomáha-jících organizacích města Šumperk a následně také, v mé práci, zpracován a vyhodnocen. Pronikla jsem tedy co nejvíce do této problematiky a zároveň se pokouším přispět bližšímu pochopení tohoto celospolečenského problému. Tato práce může být používána pracovníky v pomáhajících profesích jako vodítko pro rozpoznání syndromu vyhoření a současně návodem, jak mu předcházet.
URI: http://hdl.handle.net/10563/8364
Date: 2009-05-13
Availability: Bez omezení
Department: Ústav pedagogických věd
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: C 12086


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
pavlíčková_2009_dp.pdf 3.819Mb PDF View/Open
pavlíčková_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
pavlíčková_2009_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account